Skip to main content

Ogłoszenie o naborze wniosków

2016-10-26

Zapraszamy  mieszkańców  Gminy  Rychliki  do  składania  wniosków  na  wsparcie  operacji  w  ramach  „Lokalnej  Strategii  Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
W bieżącym naborze będzie można uzyskać wsparcie na:  
1)  podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 1.060.000
2)  rozwijanie działalności gospodarczej – limit środków:    800.000
3)  budowę niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – limit środków:600.000
4)  promowanie obszaru objętego LSR OW KE – limit środków:50.000
5)  zachowanie dziedzictwa lokalnego – limit środków:50.000
6)  wzmocnienie kapitału społecznego – limit środków:     50.000
7)  budowę lub przebudowę dróg gminnych i powiatowych – limit środków:   300.000
8)  zadania w Projekcie Grantowym związanym z tematem „Rowerowy zawrót głowy” – limit środków: 280.000

Nabór wniosków będzie trwał od 24 października 2016 roku do 14 listopada 2016 roku.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl  

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski