Skip to main content

Ogłoszenie o przetargu

2019-08-21

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Lepno – Buczyniec i sołectwa Jankowo oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=151758 zostały zamieszczone ogłoszenia o ogłoszonym na dzień 27.09.2019 roku, II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy (w miejscowości Jankowo i Dziśnity).