Skip to main content

Ogłoszenie o przetargach

2018-07-11

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki,  na tablicy informacyjnej w miejscowości Kwietniewo, Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonych na dzień 23.08.2018 r. o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki Ogłoszenia do pobrania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Kwietniewo,  Krupin –  Kiersity oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/