Skip to main content

Ogłoszenie o przetargu

2019-08-14

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało umieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 18 września 2019r., pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek oznaczonych nr 4/27 i nr 4/30 położonych w Krupinie, obręb geodezyjny Krupin.