Skip to main content

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

2017-07-14

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych w Rejsytach.
Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i na stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ umieszczone zostało ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 23 sierpnia 2017r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki (działka niezabudowana i lokal mieszkalny – położone  w Rejsytach).

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew.29.