Skip to main content

Ogłoszenie o przetargu

2017-07-10

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016 poz. 446 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochód specjalny – pożarniczy marki „STAR 244” nr rejestracyjny EEL 7498 rok prod. 1977, cena wywoławcza 6 500 zł,  Przetarg odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2017 o godzinie 10.00 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, wadium w wysokości 300 zł należy wpłacić do godz. 09.30 dnia 02 sierpnia 2017 r.

Bliższych informacji na temat pojazdu przeznaczonego do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pod nr tel. (o55) 248-81-50 lub 55 kom. 668-462-156 oraz stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.