Skip to main content

Ogłoszenie o wyłożeniu planu urządzania lasów

2016-01-29

Działając na podstawie art .21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1153 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki – informuje, że w dniach od  01 lutego 2016r. do dnia 04 kwietnia 2016r.  w Urzędzie Gminy w Rychlikach (pok. Nr 2a) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych dla obrębu ewidencyjnego: Buczyniec, Jelonki, Kwietniewo, Marwica, Mokajny, Rychliki, Śliwica, Święty Gaj,  Wopity i Wysoka.

Zainteresowani właściciele lasów będą mogli zapoznać się z projektem  planu, w wyżej  podanym terminie.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 cyt. ustawy o lasach uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.