Skip to main content

Ogłoszenie o wynikach przetargu

2019-08-22

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 21.08.2019 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki (w miejscowości Rejsyty, Jelonki i Topolno Wielkie).