Skip to main content

Ogłoszenie o wyniku przetargu

2019-08-21

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została umieszczona informacja o wyniku ogłoszonego na dzień 13.08.2019 roku, przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Śliwica.