Skip to main content

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych.

2016-09-21

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach w dniu 21.09.2016r.. wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, na okres do 3 lat  ( Nr 6845.III.6.1.2016 r.).
Treść ogłoszenia na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.