Skip to main content

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych

2015-11-18

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach w dniu 18.11.2015 r. wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, na okres do 3 lat  (Nr 6845.III.1.4.2015 r.). Treść ogłoszenia umieszczono  na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/
Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.