Skip to main content

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż budynku gospodarczego

2016-06-03

Wójt Gminy Rychliki Informuje, że na stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i tablicy ogłoszeń sołectwa Wysoka umieszczone zostało ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 08 lipca 2016r. przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż budynku gospodarczego położonego w Wysokiej Gm. Rychliki. Ogłoszenie do pobrania.

Bliższych informacji dotyczących przetargu, można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.