Skip to main content

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Kiersitach

2017-01-24

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i na stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ umieszczone zostało ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 28 lutego 2017r. pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/36 o powierzchni 0,1224 ha, położonej w Kiersitach obręb geodezyjny Krupin Gmina Rychliki.  

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w UG w Rychlikach, pok. 2a, tel. (55) 248 – 81 – 50 wew. 29.