Skip to main content

Ogłoszenie

2012-01-30

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYCHLIKI
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Wójt Gminy Rychliki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego:
Marka: autobus szkolny „AUTOSAN”
Model: A0909 L.04 12.5t
Rok produkcji:2005
Przebieg: 181370 km
Liczba miejsc: 41
Kolor: pomarańczowy
Pojemność silnika: 4116,00 cm³
Charakter wykorzystania transport lokalny – dowóz dzieci

 

  1. Cena wywoławcza autobusu: 59 700,00 zł netto – pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, pok. nr 4.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kwocie 6000,00 zł – słownie: sześć tysięcy złotych, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy nr 74 83130009 0000 0374 2000 0020 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2012 r. Za datę wpłacenia wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.
  4. Autobus można oglądać w dni robocze od poniedziałku – piątku, w godz. 800 – 1400 w Rychlikach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, od dnia 30.01.2012 r.
  5. Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz opinii dotyczącej stanu technicznego pojazdu sporządzonej przez rzeczoznawcę, udziela Pani Maria Kużel – inspektor ds. gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku od godz. 715 – 1500), tel. 55-248-81-50 wew. 29.
  6. Ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i w prasie – Dziennik Elbląski oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.