Skip to main content

Ogłoszenie Starosty Elbląskiego

2018-08-02

Starosta Elbląski informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A (pokój nr 210), w terminie od 3 do 24 sierpnia 2018 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali niżej wymienionych obrębów:
Gminy Rychliki: Buczyniec, Gołutowo, Jankowo, Jelonki, Krupin, Kwietniewo, Lepno, Marwica, Mokajmy, Rychliki, Sójki, Śliwica, Święty Gej, Wopity, Wysoka.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia, zgłosić do protokołu uwagi i wnioski w tej sprawie.
Niestawienie się w w/w terminie i miejscu, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.