Skip to main content

Ogłoszono przetarg na drogę 527

2012-10-05

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu dzisiejszym ogłoszony został oficjalnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki – Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oferty można składać do dnia 19 listopada 2012 r. do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.30. Wartość szacunkowa zamówienia oszacowana została na kwotę przekraczającą 5.000.000 Euro.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz załączniki znaleźć można na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Bezpośredni link tutaj.

więcej informacji o drodze 527 na 527.cba.pl