Skip to main content

Ogólnoświatowa kampania “Biała Wstążka”

2019-12-02

W dniu 9 grudnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach w godzinach 12:00-14:00 w ramach OTWARTYCH DRZWI można skorzystać z bezpłatnej pomocy przedstawicieli takich instytucji jak: Sąd, Policja, Pomoc Społeczna, Pedagog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Inicjatywa skierowana jest do osób, które są zagrożone i doznają przemocy domowej.

Ogólnoświatowa kampania “Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1999r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.