Skip to main content

Organizacja ruchu w dn. 31.10.2013 – 04.11.2013

2013-10-31

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Swiętych na terenie budowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od msc. Rychliki do msc. Jelonki w dniach od 31.10.2013 do 04.11.2013 r. będą obowiązywały ograniczenia w ruchu lokalnym wg poniższego schematu.

Tymczasowe postoje/parkingi w pobliżu cmentarzy dla msc. Rychliki i msc. Jelonki zostały oznaczone na poniższych mapach.

Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie terenu budowy oraz oznakowania:
Piotr Jodziałło Tel. 502 746 609
Maciej Bednarz Tel. 502 747 113


Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 527 obowiązuje zakaz ruchu z wyjątkiem ruchu lokalnego, zaopatrzenia, komunikacji zbiorowej i pojazdów budowy.