Skip to main content

Ostrzeżenie meteorologiczne

2015-01-02

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar województwo pomorskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 03:00 dnia 02.01.2015 do godz. 12:00 dnia 03.01.2015
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru z kierunków zachodnich o średniej prędkości od 45
km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, w pasie nadmorskim od 55 km/h do 70 km/h,
w porywach do 100 km/h. Najsilniejszy wiatr w godzinach południowych 2.01 i ponownie
w nocy 2/3.01.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Maria Poświata
Godzina i data wydania godz. 18:13 dnia 01.01.2015
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 woj.pomorskie od 03:00/02.01 do 12:00/03.01.2015
kierunek W, predkosc 45-70 km/h, porywy 100 km/h
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA pomorskie, silny wiatr od 2:00 2.01 do 12:00 3.01, średnia prędkość
45-70 km/h, w porywach do 100 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.