Skip to main content

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65

2012-10-05

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie Zespół w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo warmińsko-mazurskie
Ważność: (cz. urz.) od godz. 20:00 dnia 05.10.2012 do godz. 06:30 dnia 06.10.2012
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach
od 70 do 80 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk Maciej Maciejewski
Godzina i data wydania godz. 11:41 dnia 05.10.2012
SMS: IMGW PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.warminsko-mazurskie od 20:00/05.10 do 06:30/06.10.2012 kierunek poludniowo-zachodni, predkosc 35 km/h, porywy 80 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.