Skip to main content

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68

2012-10-25

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie Zespół w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo warmińsko-mazurskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 16:00 dnia 25.10.2012 do godz. 07:00 dnia 26.10.2012
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach od 70 km/h  do 85  km/h, z zachodu i północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Barbara Jakubowska
Godzina i data wydania: godz. 12:13 dnia 25.10.2012
SMS: IMGW PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.warminsko-mazurskie od 16:00/25.10 do 07:00/26.10.2012 kierunek W, NW, predkosc od 25 km/h do 40 km/h, porywy od 70 km/h, do 85 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.