Skip to main content

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

2013-10-28

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar województwo pomorskie i powiat elbląski
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 28.10.2013 do godz. 24:00 dnia 28.10.2013
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru z kierunku południowo-zachodniego o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. W pasie nadmorskim wiatr od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h i tam spodziewane są pojedyncze porywy wiatru sięgające 110 km/h.  Najsilniejszy wiatr wieczorem i w pierwszej części nocy, później nastąpi jego stopniowe słabnięcie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Dyżurny synoptyk: Maria Poświata
Godzina i data wydania godz. 22:55 dnia 27.10.2013
SMS: IMGW PIB OSTRZEGA: WIATR/2 woj.pomorskie i powiat elblaski od 12:00/28.10 do 24:00/28.10.2013 Silny wiatr SW 35-60 km/h, porywy 80-110 km/h. Najsilniejszy wiatr wieczorem.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.