Skip to main content

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78

2012-08-22

Nazwa biura Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW-PIB Oddział w Gdyni
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar województwo pomorskie i powiat elbląski
Ważność (cz. urz.) od godz. 03:30 dnia 22.08.2012 do godz. 20:00 dnia 22.08.2012

Przebieg Prognozowane są burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wyskość opadu podczas burz od 5 do 10 mm, lokalnie 15 do 30 mm. Zjawiską burzowym będą towarzyszyć porywy wiatru od 75 do 90 km/h. Lokalnie możliwe zjawiska nawałnicowe, z prawdopodobieństwem 40% prędkość wiatru w porywach może przekraczać 100 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Tomasz Krywoszejew
Godzina i data wydania godz. 03:15 dnia 22.08.2012

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.