Skip to main content

Oszczędzajmy wodę

2015-06-15

Uprasza się wszystkich mieszkańców Gminy Rychliki do oszczędnego gospodarowania wodą. Stan wód podziemnych oraz powierzchniowych jest poniżej stanu krytycznego. Oznacza to konieczność oszczędzania zasobami wodnymi. Prosimy o poważne traktowania prośby i stosowanie się do powyższego zalecenia.

Kierownik GZK