Skip to main content

Otwarcie ofert na wodociągi

2017-02-10

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Rychlikach odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki. Przetarg obejmował cztery zadania na sieci Jankowo – Mokajny, Rychliki kolonia w stronę Wysokiej, Kwietniewo kolonia (Włościeniec) oraz Rychliki Domki – Dossche.

Łącznie oferty złożyło dziewięciu przedsiębiorców a wartości ofert dla poszczególnych zadań rozkładały się następująco:

I Jankowo – Mokajny od 265 tys. do 468 tys. zł

II Rychliki kolonia od 55 tys. do 104 tys. zł

III Kwietniewo kolonia od 107 tys. do 217 tyś. zł

IV Domki – Dossche od 89 tys. do 185 tys. zł

Obecnie trwa weryfikacja poprawności ofert a pełne wyniki przetargu będą dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Rychliki. Maksymalny termin realizacji zadań przewidziano do końca lipca br.