Skip to main content

„Otwarte Dni” w ramach kampanii „Biała Wstążka”

2016-11-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informuje, że w ramach prowadzonej Ogólnopolskiej kampanii „Biała Wstążka” Gmina Rychliki zaprasza na „Otwarte Dni” które odbędą się: w dniu 02 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach w godz od 10:00 do 13:00.

Kampania „Otwartych Dni” skierowana jest do osób zagrożonych i doznających przemocy domowej w rodzinie, którzy mogą skorzystać z pomocy przedstawicieli Sądu, Policji, Pomocy Społecznej,Pedagoga, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.