Skip to main content

Owoce dialogu

2020-08-08

Resized 20200731 191424 wynikDrodzy Mieszkańcy!

Za nami 3-tygodniowy maraton spotkań w poszczególnych miejscowościach naszej gminy, na których mogliście Państwo zabrać głos w ważnych dla siebie sprawach. Z frekwencją bywało różnie, dziękuję jednak wszystkim, którzy pojawili się w wyznaczonych wcześniej miejscach oraz włączyli się do dialogu obywatelskiego.

Spotkania z Państwem były dla mnie okazją do podania do ogólnej wiadomości najważniejszych spraw, którymi żyje urząd. Mówiłem o dużych i drobnych inwestycjach realizowanych lub planowanych obecnie przez urzędników. Otwarcie opowiedziałem również o problemach, z którymi zmagamy się w toku codziennej pracy. Stojące za tym intencje nie miały przy tym nic wspólnego z autogloryfikacją. Starałem się jedynie realizować zasadę pełnej przejrzystości życia publicznego. Jako obywatele i podatnicy macie Państwo prawo do dostępu do informacji, które przedstawiłem na spotkaniach.

A okazało się, że nie wszyscy uczestnicy spotkań wiedzieli np. o prowadzonych obecnie inwestycjach drogowych czy o wyzwaniach związanych z budową sieci wodociągowych (wykonane projekty na oczyszczalnie, pozyskiwanie funduszy z zewnątrz itd.). Płynie stąd wniosek, że obszarem, nad którym powinniśmy w pierwszej kolejności wspólnie popracować jest komunikacja. Świadomy ograniczonego zasięgu strony www.rychliki.pl, podjąłem już pierwsze działania naprawcze w zakresie wymiany informacji na linii urząd-obywatele. Jak zapewne Państwo zauważyliście, w ostatnim czasie powróciłem do bardziej tradycyjnych form przekazu. Odtąd najważniejsze informacje będą Państwu komunikowane poprzez papierowe ulotki informacyjne dostarczane przez pocztę do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy. Proszę o zgłaszanie sugestii dalszych usprawnień w tej materii.

Mając na uwadze swoje zobowiązania wobec Mieszkańców, jednocześnie zachęcam Was do większej aktywności obywatelskiej. Czytajcie komunikaty na stronie www oraz na tablicach sołeckich, przekazujcie informacje sąsiadom, dyskutujcie o pojawiających się problemach, zgłaszajcie je do urzędu. Modernizacja to proces, który wymaga czasu, ogromnych nakładów pracy, ale przede wszystkim – sprawnej komunikacji.

 Poniżej prezentuję również listę tematów, które powracały na kolejnych spotkaniach:

1. Problemy z systemem odbioru odpadów;

2. Szeroko pojmowane problemy kanalizacyjne (np. zła jakość wody);

3. Stan dróg gminnych;

4. Problem z dostępnością do Ośrodka Zdrowia;

5. Brak dostatecznej ilości połączeń autobusowych I problem wykluczenia komunikacyjnego;

6. Zły stan techniczny urządzeń na placach zabaw;

7. Potrzeba doświetlenia niektórych punktów na mapie gminy.

 

Wójt Gminy Rychliki

Zbigniew Lichuszewski

 

{gallery}20/owoce_wspolpracy{/gallery}