Skip to main content

Pamiętaj o wypowiedzeniu umowy!

2013-03-07

Informujemy o konieczności wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych zawartych z przedsiębiorcami. Umowy te nie wygasają automatycznie. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawiera zapisów dotyczących automatycznego wygaśnięcie zawartych umów.
Aby zatem uniknąć od 1 lipca 2013 r.  podwójnego płacenia (przedsiębiorcy i gminie), każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości zamieszkanej (dotyczy zarówno budynków jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych) powinien wypowiedzieć obowiązującą umowę, tak aby straciła ona swoją ważność z dniem 30 czerwca 2013 r.