Skip to main content

Pięćdziesiąt lat wspólnego życia

2013-10-28

Pięćdziesiąt lat wspólnego życia. Miłość szacunek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Dni pełne uśmiechu i te pełne łez. Wspólny dom, rodzina, dzieci, wnuki. Wiele sukcesów rodzinnych i zawodowych. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim. Ten piękny jubileusz 5  par małżeńskich z terenu naszej gminy stał się powodem zorganizowania przez Urząd Stanu Cywilnego w Rychlikach w dniu 25 października 2013 roku uroczystości, mającej na celu uhonorowanie dostojnych jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Aktu wręczenia dokonał Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo przy udziale Przewodniczącej Rady Gminy Rychliki Haliny Zbróg oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuty Rudzkiej życząc jubilatom dużo zdrowia, radości, dalszej miłości.
Ten piękny jubileusz obchodzili Państwo: Zofia i Jan Hul , Janina i Kazimierz Mikołajczyk, Krystyna i Józef Bryk, Bolesława i Marian Stachyra, Maria i Władysław Konopka.
Jubilaci oprócz medali otrzymali bukiety kwiatów, dyplomy oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy Rychliki.
W atmosferze święta i radości wzniesiono toast za zdrowie i szczęście jubilatów.