Skip to main content

Piękny jubileusz

2012-01-09

W dniu 30 grudnia 2011 Wójt Henryk Kiejdo wraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Rychlikach p. Danutą Rudzką uhonorował z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego p. Marię i Bogusława Skrzypkowskich z Rychlik. Uroczystość odbyła się w domu jubilatów. Kierownik USC Danuta Rudzka życzyła p. Skrzypkowskim jeszcze wielu wspólnie przeżytych lat, zdrowia, pogody ducha i aby każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego. Wójt Henryk Kiejdo życzył szanownym jubilatom kolejnych lat życia w zdrowiu i zgodzie, wzajemnej miłości, poszanowania od dzieci i wnuków dalszej pomyślności i wszystkiego najlepszego.

Jubilaci zostali uhonorowani medalami przyznawanymi przez prezydenta RP oraz dyplomami, obdarowani zostali również kwiatami i upominkami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Rychlikach. W atmosferze święta i radości wzniesiono toast za ich zdrowie i szczęście.

{gallery}12/1{/gallery}