Skip to main content

Pierwsza sesja Rady Gminy w 2014 roku

2014-01-30

Pierwsza sesja Rady Gminy w 2014 roku odbyła się 29 stycznia (środa) w Sali Obrad przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach. Frekwencja wśród Radnych była stu procentowa. Głosowano nad przyjęciem siedmiu uchwał które dotyczyły:

 • Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla terenu Gminy Rychliki na 2014 rok;
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychliki na lata 2014-2018;
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 roku;
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020;
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania;
 • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rychliki na 2014 rok.

Wszystkie wyżej wymienione projekty uchwał przygotowane przez Wójta Gminy zostały przyjęte jednomyślnie.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku obrad Wójt Gminy zrelacjonował swoje poczynania w okresie międzysesyjnym, na które składało się:

 • spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w sprawie pozyskania środków na inwestycje prowadzone w Gminie Rychliki
 • spotkanie z prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych
 • spotkanie z dyrektorem firmy DOSSCHE oraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie rozwiązania problemu postoju samochodów ciężarowych na na drodze powiatowej Rychliki-Gołutowo
 • udział w spotkaniu podsumowującym rok w zakresie bezpieczeństwa w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
 • uczestnictwo w naradzie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu spotkanie z sołtysami w ramach przygotowań do Dni Przedsiębiorcy.

Wójt Gminy podsumowując swoją wypowiedź zaprosił wszystkich zgromadzonych na zbliżające się IV Wojciechowe Nieszpory Kolędowe w Świętym Gaju.

Obrady zostały zakończone spóźnionymi, jednak szczerymi życzeniami noworocznymi pana Zbigniewa Zasady – Radnego Powiatu, a także wyrażeniem przez niego nadziei, że rok 2014 pod względem inwestycji będzie równie dobry dla Gminy Rychliki jak rok 2013, mimo tego, że poprzeczka w minionym roku została ustawiona bardzo wysoko.

{gallery}14/sesja{/gallery}