Skip to main content

Pierwszy dzień wiosny w Zespole Szkół w Rychlikach

2014-03-23

Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty… tak niegdyś śpiewał Marek Grechuta.
A jak było dzisiaj?
    Dzisiaj tj. 21 marca w naszej szkole nie było zwykłych lekcji, gdyż Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach Mirosław Szewczun w porozumieniu z Wójtem Gminy Rychliki Panem Henrykiem Kiejdo zaplanował ten dzień całkiem inaczej. Przy pomocy wicedyrektorów pani Alicji Goszcz- Zając oraz pana Jacka Tuńskiego tudzież Samorządu  Szkolnego, Rady Rodziców i Rady Sołeckiej Dzień Wagarowicza nie zachęcał do wagarów.
 Wręcz przeciwnie. Impreza szkolna była przednia.

Co sfotografowały: pani Jolanta Marek- Ryś i Przewodnicząca Rady Rodziców- pani Marzenna Kruszka.
Zasługa tu ogromna zaangażowanych uczniów i ich wychowawców. W akcję włączyli się również niektórzy rodzice.
    Uczniowie klas IV- V z wychowawcami postanowili zrobić wiosenne porządki i posprzątali okolicę od szkoły aż do miejscowości Brzeźniak. Akcję tę zorganizowała Rada Sołecka na czele  z sołtysem panem Krzysztofem Ryś. Zwieńczeniem ich trudu było pieczenie kiełbasek przy ognisku.
    W tym czasie odbywały się w szkole dwa konkursy. Na sali gimnastycznej królowała wiosenna piosenka- konkurs dla uczniów klas 0- III SP. Dzieci oceniało Jury : pani wicedyrektor Alicja Goszcz- Zając, pani Danuta Kondratowicz, pani Joanna Szponar, pani Bożena Miszczuk.
Poszczególne miejsca zajęły następujące klasy:
I miejsce- klasa I a
II miejsce- klasa I b
III miejsce- klasa 0b i III b
Tu również odbył się konkurs na najładniejszą Marzannę, który wygrała klasa 0 b.
   Drugi konkurs miał miejsce na holu głównym gimnazjum dla klas VI a, VI b SP oraz I a, I b, II a, II b Gimnazjum. Uczniowie wraz z wychowawcami przystroili wiosennie swoje stoiska, przygotowali okrzyki promujące poszczególne klasy.
O wynikach konkursu” wiedzowego” z przyrody, geografii i wiedzy ogólnej decydowały między innymi odpowiedzi uczniów wytypowanych  przez poszczególne klasy.
W grupie gimnazjalistów wygrały klasy drugie, a w grupie klas szkoły podstawowej-  szóste.
Wiedza wszystkich uczniów była na wysokim poziomie, a o ostatecznej punktacji zaważyły niuanse.
Klasy oceniało Jury w składzie: pani Joanna Sertel, pani Beata Naumczyk, pan Marek Deroszewski. Konkurs przeprowadziła pani Alicja Kasperowicz.
    Po trudach konkursowych wszyscy uczniowie udali się przed Urząd Gminy w Rychlikach przedstawić postulaty uczniowskie. Wójt rozpatrzył pozytywnie postulaty, przekazał słodycze dla społeczności szkolnej.
   Barwnym korowodem wszyscy udali się na boisko szkolne , by tam ostatecznie pożegnać zimę- spalono Marzanny . Miało miejsce pieczenie kiełbasek, jedzenie zupy. Po imprezie posprzątano boisko i wszyscy w wiosennych humorach udali się do domów.

Alicja Kasperowicz

{gallery}14/wiosna{/gallery}