Skip to main content

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek rolnych

2016-09-21

Wójt Gminy Rychliki Informuję, że na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki i Jelonki umieszczone zostało ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 27 października 2016r. pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości rolnych: działka nr 57/7 – obręb Jelonki i nr 207/5 – obręb Rychliki

    Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.