Skip to main content

Pismo do Samorządowców w sprawie sieci 5G

2019-07-11

Szanowni Państwo Samorządowcy, w dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W najbliższym tygodniu prace nad ustawą rozpoczyna Senat RP. Przepisy regulujące proces inwestycji telekomunikacyjnych mają przeszło dziesięć lat. W ramach nowelizacji likwidujemy zaniedbania w tym obszarze i bariery, które powodują, że prawie 5 mln gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich, trudno dostępnych lub słabo zaludnionych, nie ma szans na dostęp do szerokopasmowego internetu w perspektywie nawet 15 lat.

Projekt ustawy był przedmiotem opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a Zespół do spraw Społeczeństwa Informacyjnego wydał pozytywną opinię o projekcie ustawy podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2019 r.Obserwujemy jednak, że w związku z prowadzoną nowelizacją, w przestrzenipublicznej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji, będących elementem zorganizowanej akcji dezinformacyjnej, wprowadzającej w błąd również Państwa Samorządowców. Warto więc wyjaśnić m.in., że:

– ustawa nie wprowadza zmian w dopuszczalnych poziomach pola elektromagnetycznego (PEM) – zmienia jedynie to, że Minister Zdrowia, a nie jak dotychczas Minister Środowiska, wydawać będzie stosowne rozporządzenie. Propozycja ta stanowi odpowiedź na postulaty społeczeństwa, które wskazuje, że PEM powinno być analizowane głównie pod kątem wpływu na zdrowie;

– ustawa nie wprowadza do Polski sieci 5G. Podobnie jak żadna ustawa nie wprowadzała 3G czy też LTE – jest to decyzja operatorów sieci komórkowej, którzy nabywają częstotliwości rozdysponowywane na podstawie znowelizowanego w I kwartale br. Prawa telekomunikacyjnego. Jak wspomniano wyżej, ustawa skupia się przede wszystkim na zagwarantowaniu rozwoju sieci stacjonarnej;

– nowelizacja w dużej części adresuje postulaty i zalecenia raportu NIK z 7 maja br., który wskazuje na konieczność uszczelnienia procesu nadzoru emisją pola elektromagnetycznego. Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji, podobnie jak Rząd RP, doskonale zdaje sobie sprawę, że tempo zmian technologii, które nas otaczają, jest niebywałe, a rolą Państwa jest nie tylko nadzór i kontrola nad tymi obszarami (co umacniamy nowelizacją), ale również działalność edukacyjna. Przygotowaliśmy więc dwie publikacje, które w załączeniu przekazuję Państwu, licząc, że pomogą one w codziennych spotkaniach z przedstawicielami społeczności lokalnych, które Państwo reprezentujecie.

Z poważaniem, Wanda Buk

PODSEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO CYFRYZACJI

 Przewodnik po 5G