Skip to main content

Piszemy w sprawie drogi 527 cd.

2018-02-13

W nawiązaniu do apelu zawartego w artykule “Piszmy w sprawie drogi 527“, jako przykład mogą posłużyć treści pism i argumenty mieszkańców oraz władz naszej gminy przemawiające za koniecznością przebudowy drogi 527 na odcinku Kwietniewo – Pachoły. To tylko kilka przykładów, które jednak obrazują warunki po jakich przyszło nam jeździć tak ważną dla wszystkich drogą.

Stan niewyremontowanego odcinka tej drogi jest katastrofalny. Dziury, zapadnie, garby i wyboje, czy też brak pobocza lub jego utwardzenia robi z drogi tor do testowania zawieszenia. Stojąca po każdym deszczu woda skutecznie zakrywa głębokie dziury, co stwarza realne niebezpieczeństwo dla kierujących pojazdami, rowerzystów, pieszych ale też i samochodów. Wąska droga i brak pobocza to problemy z wyminięciem czy wyprzedzeniem TIRa czy pojazdu rolniczego, które mogą doprowadzić do poważnej kolizji. Jeden z mieszkańców pisząc do Urzędu Gminy, zwrócił uwagę na fatalny stan tej drogi oraz częste awarie zawieszenia jego auta. Mieszkając w jednej z miejscowości na krańcu gminy, nie ma innego dojazdu do pracy w Elblągu, podobnie jak wielu innych mieszkańców gminy, którzy pracują w Rychlikach, Pasłęku, Elblągu lub dalej.

Do Urzędu Gminy bardzo często dzwonią zarówno mieszkańcy naszej jak i sąsiednich gmin, którzy regularnie korzystają z drogi 527. Urząd Gminy przekazuje te prośby dalej, ale głosy skierowane do odpowiednich instytucji bezpośrednio od ludzi, stanowią nieocenione wsparcie w staraniach Wójta czy Radnych naszej gminy. Pisząc do Pana Marszałka warto również zwrócić uwagę, jak zmienił się krajobraz oraz komfort życia wszystkich mieszkańców Jelonek, Marwicy, Rychlik, Dymnika i Kwietniewa po przebudowie wcześniejszych odcinków tej drogi. Oprócz wygody i bezpieczeństwa zmieniło się również otoczenie drogi, nowe ogrodzenia zastąpiły stare i zniszczone a mieszkańcy zaczęli dbać o swoje posesje. 

Adres mailowy do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

gustaw.marek.brzezin@warmia.mazury.pl