Skip to main content

Planujemy świetlicę w Śliwicy

2020-02-21

spotkanie w sprawie sliwicy wynik wynikUrząd Gminy realizując założenia budżetu na rok 2020, przystąpił do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego. Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski podpisał 20.02.2020 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki starego budynku oraz budowy całkiem nowej świetlicy w miejscowości Śliwica.

W ciągu maksymalnie 6 miesięcy ma powstać dokumentacja architektoniczna wraz z pozwoleniem na budowę dla obiektu, na który wielu mieszkańców sołectwa czeka od lat. Realizacja budowy nastąpi w II połowie bieżącego roku.

spotkanie w sprawie sliwicy wynik