Skip to main content

Po II Sesji nowej Rady Gminy Rychliki

2024-05-24

To już kolejna sesja Rady w maju, pierwsza była sesją inauguracyjną, tym razem posiedzenie odbyło się już w czysto roboczym trybie. Jak zawsze Wójt Zbigniew Lichuszewski przedstawił działalność międzysesyjną, pracownicy Urzędu Gminy i kierownicy jednostek przedstawili sprawozdania i informacje z bieżącej działalności jednostek. Wójt przedstawił “Raport o stanie Gminy Rychliki”, który został pozytywnie przyjęty przez Radnych.

Radni podjęli następujące uchwały dotyczące:

  • udzielenia Wójtowi Gminy Rychliki wotum zaufania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  • z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2023 rok,
  • udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2023 rok,
  • przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów,
  • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychliki na lata 2024-2031,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Na zaproszenie Wójta w sesji wzięli udział przedstawiciele firmy DOMREL, którzy opowiedzieli o planach dotyczących budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Rychliki, jak również pan Tadeusz Kruk, przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji.

Zobacz nagranie z II Sesji Rady Gminy Rychliki kadencji 2024-2029