Skip to main content

Po III Sesji Rady Gminy Rychliki

2018-12-28

asesjaW dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Rychliki. Zgodnie z porządkiem obrad Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski przedstawił ustną informację z działalności międzysesyjnej, w której swoistym prezentem na Nowy Rok była informacja o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy na realizację budowy pomostu w Kiersitach na jeziorze Korsuń. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja 2019 r.

Radni przyjęli bez uwag informację z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017, a także przyjęli pod głosowanie projekty kilku ważnych uchwał. Najważniejszą jednak uchwałą przegłosowaną w dniu dzisiejszym było uchwalenie budżetu Gminy Rychliki na 2019 rok, co pozwala na jasne ukierunkowanie prac gminy na rok następny, w tym zarówno Wójta, Urzędu Gminy jak i pozostałych jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący Rady Tadeusz Kruk odczytał wniosek radnego Edwarda Kurmina, który zaproponował obniżenie uposażenia przewodniczących, zastępców i wszystkich radnych o 1/3. W głosowaniu radnych pomysł ten został odrzucony większością głosów.
Na koniec sesji życzenia noworoczne złożyli Wójt i Przewodniczący RG.

{gallery}18/sesjastyczen{/gallery}