Skip to main content

Po konsultacjach

2009-09-09

W dniu wczorajszym tj. 08 września 2009 r. odbyły się w Rychlikach zapowiadane wcześniej konsultacje społeczne w sprawie pierwszego wstępnego projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa – Rychliki – Jelonki. Spotkanie zostało zainicjowane przez pracownię projektową DRO-Konsult, wykonawcę projektu drogi.

Gospodarzem spotkania był Wójt P. Henryk Kiejdo, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie reprezenowali P. Władysław Łukaszuk, P. Jerzy Trzciński oraz P. Tomasz Raczkowski (RDW w Elblągu). Prezentację projektu przeprowadzili P. Piotr Łukjańczuk oraz P. Andrzej Piwowarczyk z firmy DRO-Konsult. Na szczęście nie zabrakło na spotkaniu mieszkańców gminy głównie reprezentowanych przez sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich. Cieszy fakt, że wszystkie sołectwa położone przy drodze 527 miały swoich przedstawicieli, ponieważ głównie sołectw Jelonki, Marwica, Rychliki, Kwietniewo i Protowo dotyczyć będzie przebudowa tej ważnej dla gminy drogi. Przedstawione przez projektanów propozycje w większości spotkały się z uznaniem, wskazano jednak kilka drobnych pomyłek oraz zgłoszono kilka propozycji np. chodnik od Krupina do skrzyżowania z drogą na Kiersity. Wszystkie uwagi zostały wprowadzone do protokołu i zostaną rozpatrzone przez inwestora i projektantów. Najwięcej czasu poświęcono zagospodarowaniu centralnej części miejscowości Kwietniewo oraz problemowi zatoczek autobusowych w Marwicy, gdzie do tej pory funkcjonowały dwa niezależne przystanki, tzw. elbląski i pasłęcki. Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz na naszej stronie internetowej oraz stronie BIP UG w Rychlikach można zapoznać się z projektem drogi i wnieść swoje spostrzeżenia i uwagi do dnia 28 września 2009 r. Jest to ostateczny termin, po którym projekt zostanie kontynuowany w formie ustalonej ostatecznie dzięki złożonym wnioskom.