Skip to main content

Po spotkaniu z doradcą energetycznym WFOŚiGW

2018-04-24

Dużo się ostatnio mówi o ograniczaniu tzw. niskiej emisji. Chodzi tutaj o zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza emitowanego w domach, samochodach, czy ograniczenie zużycia paliw oraz wytwarzanych odpadów. Właśnie w związku z tą tematyką na Sali Świetlicy Wiejskiej w Jelonkach z inicjatywy Wójta Gminy Rychliki p. Henryka Kiejdo odbyło się w dniu 23.04.2018 r. otwarte spotkanie z p. Tomaszem Koprowiakiem, doświadczonym samorządowcem, a obecnie doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Przedstawił on program EWA, dotyczący możliwości sfinansowania wymiany kotła c.o., zakupu pojazdu elektrycznego, termomodernizacji domu, zakupu instalacji fotowoltaicznej czy montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Program polega na możliwości kredytowania tych zadań na preferencyjnych warunkach z możliwością umorzenia 10% kredytu, co jest szczególnie korzystne dla osób nie posiadających pełnego wkładu finansowego, gdyż po okresie kredytowania oddaje się mniej niż się pożyczyło.
Niestety program nie przewiduje dofinansowania, jednak taka forma kredytowania powinna być szczególnie atrakcyjna dla osób budujących nowy dom, zwłaszcza na kredyt. Na wymienione zadania nie trzeba brać drogiego kredytu komercyjnego, w proponowanej przez WFOŚiGW formie w ostatecznym rozliczeniu kredytobiorca jest „do przodu” o kilkaset złotych.
Osoby zainteresowane tą formą finansowania mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl oraz bezpośrednio u doradcy energetycznego:
Tomasz Koprowiak
tel. 512 843 768, 89 522 02 79
t.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl