Skip to main content

Podpisanie umów na realizację zadań publicznych

2017-04-07

Podpisanie umowy Dziś Wójt Gminy Henryk Kiejdo oraz Skarbnik Małgorzata Klepacz-Ciąćka podpisali umowy dla podmiotów, które w tym roku będą realizowały zadania publiczne na terenie naszej gminy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku kwota, jaka została przeznaczona na ten cel to 40 tys. zł. w tym: na zadanie z zakresu upowszechnianiu kultury fizycznej – 35 tys. zł, a na zadanie z zakresu kultury – 5 tys. zł.

W otwartym konkursie ofert startowały 2 podmioty, które złożyły oferty na zadanie z zakresu kultury fizycznej i otrzymały dofinansowanie w kwocie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej – 33 000,00 zł, LKS Sparta Kwietniewo – 2 000,00 zł.