Skip to main content

Podpisanie umów

2015-05-11

W dniu 11 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w Rychlikach odbyło się podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych Gminy Rychliki  w 2015 roku. Ze strony Gminy dokument podpisał Wójt Gminy Rychliki – Henryk Kiejdo oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji pozarządowych, którym udzielono w ramach otwartego konkursu ofert dotacje.

Wsparcie finansowe na łączną kwotę 40.000,00 zł otrzymało:
– w zakresie „Upowszechnienie kultury i sztuki, dziedzictwo kulturowe”  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej 5000,00 zł;
– w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej 35 000,00 zł.