Skip to main content

Podpisanie umowy na budowę drogi nr 526

2010-11-18

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że w dniu 22 listopada 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie ZDW zostanie podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych projektu pn. “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica – Kąty – 2,4 km z przebudową mostu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wykonawcą będzie firma STRABAG.