Skip to main content

Podpisanie umowy na budowę miejsca wypoczynku i rekreacji

2013-07-04

W dniu dzisiejszym wójt gminy Henryk Kiejdo podpisał umowę z firmą Dro-Bud z Morąga na zagospodarowanie działki nr 355/8 w Rychlikach. Prace budowlane polegać będą na budowie miejsca wypoczynku i rekreacji. Przedsięwzięcie polegać będzie na zasypaniu istniejącego   zbiornika   ppoż, skanalizowanie  drenu,   stworzenie   dwóch   zbiorników retencyjnych o średnicy odpowiednio 3.5 m i i 7.8 m.

Plac zostaje zakomponowany wokół fontanny,   pozostałe nawierzchnie   będą   stanowić   komunikacje   pomiędzy   punktem centralnym a istniejącymi  ciągami  komunikacyjnymi. Planuje się zachowanie istniejącej zieleni. Wybudowana zostanie także sieć oświetleniowa wraz z siedmioma punktami świetlnymi.