Skip to main content

Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych

2016-12-20

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rychliki podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychliki z firmą KOMA Sp. z o.o. Sp. k. z Ełku. W przetargu nieograniczonym, ogłoszonym 30 listopada br., brało udział 4 Wykonawców. Jedna oferta została odrzucona. W postępowaniu, po dokonaniu oceny ofert, wyłoniono wykonawcę o największej liczbie punktów wg kryteriów określonych w SIWZ.

Firma będzie odbierać odpady od mieszkańców gminy przez okres 3 lat – licząc od 1 stycznia 2017 r. Wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi 347 734,00 zł brutto. Nowy harmonogram odbioru odpadów zostanie ogłoszony po świętach.