Skip to main content

Podpisanie umowy na wodociąg w Marwicy

2009-11-19

W dniu 19.11.2009r. Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo podpisał umowę z Prezesem Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę “WODROL-OLSZTYN” Józefem Makosiejem, na budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Marwica. Koszt inwestycji wyniesie 298.685,77 zł. Część inwestycji tj. około 70% zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostałą kwotę gmina pokryje ze środków własnych. Budowa wodociągu ruszy już 30 listopada br.