Skip to main content

Podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego

2015-10-08

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rychliki, pan Henryk Kiejdo, podpisał kolejną umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach w trybie pominięciem otwartego konkursu ofert wynikającego z art.  19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

Lokalny Klub Sportowy SPARTA Kwietniewo na realizacje zadania otrzymał 1 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów piłkarskich.