Skip to main content

Podpisanie umowy partnerskiej

2019-10-31

Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy RychlikiWójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski dnia 29 października 2019 roku podpisał umowę partnerską z Fundacją Global Wave w celu wspólnej realizacji projektu pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rychliki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Jeżeli program zostanie zatwierdzony do realizacji nasza szkoła uzyska 24 laptopy, a wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli wziąć udział w ciekawych zajęciach szkoleniowych, np. Rodzic w internecie, Moje finanse i transakcje, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową – blog, Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

 

Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rychliki