Skip to main content

Podpisy mieszkańców domagających się remontu drogi powiatowej przekazane staroście elbląskiemu

2017-04-07

Spotkanie wójta i starostyZ inicjatywy wójta Henryka Kiejdo 22 marca w Urzędzie Gminy Rychliki odbyło się spotkanie ze starostą elbląskim Maciejem Romanowskim oraz dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Ryszardem Zającem. Głównym tematem spotkania była kontynuacja remontu drogi powiatowej 1185N – aż do Śliwicy.
Trwa przebudowa pierwszego odcinka drogi powiatowej 1185N od skrzyżowania w Rychlikach do Domków. Wójt Gminy Rychliki – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – zabiega, by był on kontynuowany aż do Śliwicy. Spotkanie było też okazją, by przekazać panu Staroście listę z podpisami mieszkańców domagających się remontu drogi. Jej katastrofalny stan najlepiej świadczy o tym, że ten remont mieszkańcom się należy.

Z wypowiedzi starosty wynika jednak, że pieniędzy na to nie ma i oczekuje wsparcia ze strony Gminy Rychliki. Widzi możliwość remontu odcinka drogi w zależności od posiadanych funduszy (niekoniecznie do miejscowości Śliwica). Z kolei wójt wnioskuje o zmianę projektu na tańszy, ale realistyczny.  Według szacunku firmy SKANSKA tańszy wariant remontu to droga o szerokości 3 metrów, dwa razy położona warstwa asfaltu, zdjęte obrzeża drogi umożliwiające odpływ wody i kruszywo na krawędziach jezdni. Wykonanie odcinka długości 3,7 km w tej wersji kosztowałoby od 1,9 do 2,2 mln złotych.  Wówczas zmodernizowany zostałby odcinek łącznie do miejscowości Śliwica – mówi wójt Henryk Kiejdo i o to właśnie chodzi – dodaje.

Rada Gminy Rychliki jednogłośnie podjęła uchwałę o dofinansowaniu remontu drogi
Gmina Rychliki – jak zapewnia wójt – jest skłonna, mimo wielu własnych zadań, dołożyć się do remontu drogi. To wiąże się ze współfinansowaniem inwestycji przez Gminę w wysokości 662 tys. złotych. Dlatego 30 marca br. Rada Gminy Rychliki jednogłośnie podjęła uchwałę o dofinansowaniu drogi, a 31 marca br. starosta otrzymał ten – twardy dokument.
Ze strony naszej Gminy zrobione zostało wszystko, ażeby jeszcze w tym roku pojechać nową drogą od Rychlik do Śliwicy. A przypomnijmy, że według uchwały Rady Powiatu z dnia 23.11.2013 nr XXVI/51/2013 wartość kosztorysowa tej inwestycji to niemal 13,8 mln złotych. – Była ambicja władz powiatu do wykonania remontu drogi za 13,8 mln, a dziś – pomimo że mówimy o koszcie przedsięwzięcia za około 2 mln i to z udziałem Gminy – Starostwa nie stać?  Trudno zrozumieć logikę właściciela drogi – mówi wójt.
W spotkaniu uczestniczyli także skarbnik UG Rychliki Małgorzata Klepacz oraz przewodniczący RG Rychliki Marek Cieśla. Natomiast Wielkim nieobecnym był wicestarosta Zbigniew Lichuszewski.
– Bardzo żałuję, że wicestarosta nie udzielił wsparcia władzom Gminy Rychliki w tych wzajemnych rozmowach. Nie tylko zresztą na spotkaniu w Rychlikach, ale i na posiedzeniu Zarządu Powiatu.