Skip to main content

Podsumowanie z działalności sołectwa Rejsyty

2014-01-14

Był to pracowity rok i przyznam, że czasem przychodziły chwile zwątpienia. Pomimo pewnych ograniczeń jak i bierności niektórych mieszkańców udało Nam się sporo osiągnąć. Podsumowując chciałabym wyszczególnić to czego dokonaliśmy w minionym 2013 roku.

 

Było to m.in.:

  • uporządkowanie w dużej mierze zaniedbanych terenów w naszej wsi,
  • postawienie nowego krzyża,
  • remont dwóch pomieszczeń świetlicy,
  • udział w dożynkach i zajęcie I miejsca za wieniec na Dożynkach Gminnych w Jelonkach oraz w Dożynkach Diecezjalnych w Zielonce Pasłęckiej,
  • zajęcie I miejsca w Konkursie Powiatowym „Piękna i czysta zagroda”.

Ostatnim akcentem ubiegłego roku był aktywny udział dzieci z naszej miejscowości w świątecznej mszy, na której śpiewały kolędy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt ich zaangażowania i czasu który poświęciły na przygotowanie się do tego wydarzenia.

Po mszy dzieci otrzymały paczki ufundowane przez sponsorów. Serdecznie chciałabym podziękować panu Michałowi Fedakowi za pomoc w przygotowaniu dzieci do śpiewu, rodzicom Sylwii Ulejczyk i Alinie Kruszewskiej, a także sponsorom: panu Bartoszowi Michewicz, Adamowi Świątkowskiemu oraz proboszczowi naszej parafii ks. kan. Lechowi Wasilewskiemu.

Dodatkowo chciałabym podziękować osobom które swoim wsparciem pomagają w rozwoju naszego Sołectwa. Stała współpraca z Radną panią Haliną Ulejczyk, oraz jej zaangażowanie pomogły osiągnąć wiele zamierzonych celów.

Czynny udział pana Stanisława Szóstek zasługuje tu tez na szczególną uwagę. Większość prac bez jego pomocy byłaby po prostu niemożliwa. Począwszy od remontu świetlicy do najdrobniejszych prac porządkowych.

Składam podziękowania także mieszkańcom naszego podwórka za zaangażowanie w porządkowaniu terenu wokół świetlicy i w jej obrębie, a także pomoc w pracach remontowych: Przemysławowi Cichockiemu, Mikołajowi Cichockiemu, Mariuszowi Kościńskiemu, Małgorzacie Cichockiej, Małgorzacie Murawskiej, a w szczególności najstarszemu mieszkańcowi naszego podwórka, panu Tadeuszowi Ulejczyk, który zawsze chętnie pomaga w pracach społecznych.

Dziękuję też pozostałym mieszkańcom naszej społeczności za pomoc i za krytykę.

Mam nadzieję ,że w tym roku zaangażuje się więcej osób w działania na rzecz wsi. Wspólnymi siłami możemy osiągnąć dużo więcej i cieszyć się zmianami których dokonamy. Wszystko jest do osiągnięcia, trzeba tylko odrobinę chęci do działania.

Z Nowym Rokiem planuje dalsze prace związane z poprawą estetyki naszej wsi. Zaplanowany jest między innymi remont kuchni w naszej świetlicy. Pozostałe plany są w trakcie przygotowań i jeśli uda się je zrealizować to zupełnie odmienią obraz naszej wsi.

Podsumowując chciałabym podziękować panu Henrykowi Kiejdo – Wójtowi Gminy Rychliki za wsparcie finansowe, bez którego nie osiągnęlibyśmy zamierzonych celów.

Zdjęcia Jolanta Marek-Ryś

{gallery}14/solectworejsyty{/gallery}